Védett növényfajok II.
Lónyelvű csodabogyó - Ruscus hypoglossum
  Értéke: 10.000 Ft
 
Macskahere - Phlomis tuberosa
  Értéke: 5.000 Ft
 
Madárfészek - Neottia nidus-avis
  Értéke: 5.000 Ft
 
Magas borsó - Pisum elatius
  Értéke: 5.000 Ft
 
Magas fényperje - Koeleria pyramidata
  Értéke: 2.000 Ft
 
Magas istác - Armeria elongata
  Értéke: 10.000 Ft
 
Magas tarackbúza - Elymus elongatus
  Értéke: 5.000 Ft
 
Magasszárú kocsord - Peucedanum verticillare
  Értéke: 5.000 Ft
 
Magyar bogáncs - Carduus collinus
  Értéke: 5.000 Ft
 
Magyar kőhúr - Minuartia hirsuta
  Értéke: 5.000 Ft
 
Magyar látonya - Elatine hungarica
  Értéke: 2.000 Ft
 
Magyar lednek - Lathyrus pannonicus
  Értéke: 5.000 Ft
 
Magyar nyúlfarkfű - Sesleria heufleriana subsp. hungarica
  Értéke: 2.000 Ft
 
Magyar palástfű - Alchemilla hungarica
  Értéke: 2.000 Ft
 
Magyar perje - Poa pannonica subsp. glabra
  Értéke: 5.000 Ft
 
Magyar repcsény - Erysimum odoratum
  Értéke: 5.000 Ft
 
Magyar zergevirág - Doronicum hungaricum
  Értéke: 10.000 Ft
  
Majomkosbor - Orchis simia
  Értéke: 10.000 Ft
 
Májvirág - Hepatica nobilis 
  Értéke: 2.000 Ft
 
Martilapuszádor - Orobanche flava
  Értéke: 10.000 Ft
 
Mátrai madárhúr - Cerastium arvense subsp. molle
  Értéke: 2.000 Ft
 
Méregölő sisakvirág - Aconitum anthora
  Értéke: 2.000 Ft
 
Mérges sás - Carex brevicollis
  Értéke: 5.000 Ft
 
Mocsári aggófű - Senecio paludosus
  Értéke: 10.000 Ft
 
Mocsári csorbóka - Sonchus palustris
  Értéke: 2.000 Ft
 
Mocsári kosbor - Orchis laxiflora subsp. palustris
  Értéke: 10.000 Ft
 
Mocsári lednek - Lathyrus palustris
  Értéke: 5.000 Ft
 
Mocsári nőszőfű - Epipactis palustris
  Értéke: 5.000 Ft
 
Mocsári tárnicska - Gentianella uliginosa
  Értéke: 10.000 Ft
 
Mohos csitri - Moehringia muscosa
  Értéke: 5.000 Ft
 
Müller-nőszőfű - Epipactis muelleri
  Értéke: 10.000 Ft
 
Nádi boglárka - Ranunculus lingua
  Értéke: 2.000 Ft
 
Nagy aggófű - Senecio umbrosus
  Értéke: 10.000 Ft
  
Nagy gombafű - Androsace maxima
  Értéke: 10.000 Ft
 
Nagy pacsirtafű - Polygala major
  Értéke: 5.000 Ft
 
Nagy szegfű - Dianthus giganteiformis
  Értéke: 5.000 Ft
 
Nagyezerjófű - Dictamnus albus
  Értéke: 5.000 Ft
 
Nagyfészkű hangyabogáncs - Jurinea glycacantha
  Értéke: 2.000 Ft
 
Nagylevelű koronafürt - Securigera elegans
  Értéke: 10.000 Ft
 
Nagylevelű madárbirs - Cotoneaster tomentosus
  Értéke: 2.000 Ft
 
Nagyvirágú fényperje - Koeleria majoriflora
  Értéke: 2.000 Ft
 
Nagyvirágú gyíkfű  - Prunella grandiflora
  Értéke: 5.000 Ft
 
Narancsszínű aggófű - Tephroseris aurantiaca
  Értéke: 10.000 Ft
 
Norden-nőszőfű - Epipactis nordeniorum
  Értéke: 10.000 Ft
 
Nyári füzértekercs - Spiranthes aestivalis
  Értéke: 10.000 Ft
 
Nyári tőzike - Leucojum aestivum
  Értéke: 2.000 Ft
 
Nyugati csillagvirág - Scilla drunensis
  Értéke: 2.000 Ft
 
Nyúlánk sárma - Ornithogalum pyramidale
  Értéke: 2.000 Ft
 
Olasz müge - Asperula taurina
  Értéke: 2.000 Ft
 
Osztrák borzamag - Pleurospermum austriacum
  Értéke: 5.000 Ft
 
Osztrák tarsóka - Thlaspi goesingense
  Értéke: 10.000 Ft
 
Osztrák zergevirág - Doronicum austriacum
  Értéke: 10.000 Ft
 
Ökörszem - Buphthalmum salicifolium
  Értéke: 5.000 Ft
 
Öldöklő aszat - Cirsium furiens
  Értéke: 10.000 Ft
 
Örménygyökér - Inula helenium
  Értéke: 5.000 Ft
 
Őszi csillagvirág - Prospero elisae
  Értéke: 5.000 Ft
 
Őszi füzértekercs - Spiranthes spiralis
  Értéke: 10.000 Ft
 
Palkasás - Carex bohemica
  Értéke: 2.000 Ft
 
Pamacslaboda - Krascheninnikovia ceratoides
  Értéke: 10.000 Ft
 
Pannon derescsenkesz - Festuca pallens subsp. pannonica
  Értéke: 10.000 Ft
 
Pannon madárbirs - Cotoneaster matrensis
  Értéke: 10.000 Ft
 
Parókás imola - Centaurea pseudophrygia
  Értéke: 5.000 Ft
 
Parti fűz - Salix elaeagnos
  Értéke: 2.000 Ft
 
Pávafarkú salamonpecsét - Polygonatum verticillatum
  Értéke: 10.000 Ft
 
Pázsitos nőszirom - Iris graminea
  Értéke: 5.000 Ft
 
Pettyegetett őszirózsa - Aster sedifolius
  Értéke: 2.000 Ft
 
Pettyes orbáncfű - Hypericum maculatum
  Értéke: 5.000 Ft
 
Pézsmahagyma - Allium moschatum
  Értéke: 5.000 Ft
 
Pilisi bükköny - Vicia sparsiflora
  Értéke: 5.000 Ft
 
Pillás zanót - Chamaecytisus hirsutus subsp. ciliatus
  Értéke: 2.000 Ft
 
Piritógyökér - Tamus communis
  Értéke: 2.000 Ft
 
Piros kígyószisz - Echium maculatum
  Értéke: 10.000 Ft
 
Piros madárbirs - Cotoneaster integerrimus
  Értéke: 2.000 Ft
 
Piros madársisak - Cephalanthera rubra
  Értéke: 5.000 Ft
 
Piros mécsvirág - Silene dioica
  Értéke: 2.000 Ft
 
Pirosló hunyor - Helleborus purpurascens
  Értéke: 5.000 Ft
 
Pirosló nádtippan - Calamagrostis purpurea
  Értéke: 10.000 Ft
 
Pocsolyalátonya - Elatine alsinastrum
  Értéke: 2.000 Ft
 
Pofók árvacsalán - Lamium orvala
  Értéke: 10.000 Ft
 
Poloskaszagú kosbor - Orchis coriophora
  Értéke: 10.000 Ft
 
Poloskavész - Cimicifuga europaea
  Értéke: 10.000 Ft
 
Pompás kosbor - Orchis laxiflora subsp. elegans
  Értéke: 10.000 Ft
  
Pontuszi nőszőfű - Epipactis pontica
  Értéke: 10.000 Ft
 
Posványkakastaréj - Pedicularis palustris
  Értéke: 10.000 Ft
 
Prémes tárnics - Gentianopsis ciliata
  Értéke: 10.000 Ft
 
Pusztai árvalányhaj - Stipa pennata
  Értéke: 5.000 Ft
 
Pusztai meténg - Vinca herbacea
  Értéke: 2.000 Ft
 
Rákosi csenkesz - Festuca wagneri
  Értéke: 10.000 Ft
 
Rejtőke - Teesdalia nudicaulis
  Értéke: 10.000 Ft
 
Réti iszalag - Clematis integrifolia
  Értéke: 2.000 Ft
 
Réti kardvirág - Gladiolus imbricatus
  Értéke: 10.000 Ft
  
Réti palástfű - Alchemilla xanthochlora
  Értéke: 2.000 Ft
 
Réti szegfű - Dianthus deltoides
  Értéke: 5.000 Ft
 
Rezes hölgymál - Hieracium aurantiacum
  Értéke: 10.000 Ft
 
Rostostövű sás - Carex appropinquata
  Értéke: 5.000 Ft
 
Rózsás kövirózsa - Sempervivum marmoreum
  Értéke: 2.000 Ft
 
Sáfrányos imola - Centaurea solstitialis
  Értéke: 5.000 Ft
 
Sápadt kosbor - Orchis pallens
  Értéke: 10.000 Ft
 
Sápadt lednek - Lathyrus pallesce
  Értéke: 5.000 Ft

Sárga ibolya - Viola biflora
  Értéke: 10.000 Ft
 
Sárga koronafürt - Coronilla coronata
  Értéke: 5.000 Ft
 
Sárga kövirózsa - Jovibarba globifera subsp. hirta
  Értéke: 2.000 Ft
 
Sárga len - Linum flavum
  Értéke: 5.000 Ft
 
Sárgaliliom - Hemerocallis lilio-asphodelus
  Értéke: 10.000 Ft
 
Schudich-tarsóka - Thlaspi kovatsii
  Értéke: 10.000 Ft
 
Selymes boglárka - Ranunculus illyricus
  Értéke: 2.000 Ft
 
Selymes peremizs - Inula oculus-christi
  Értéke: 2.000 Ft
 
Seprőparéj - Bassia sedoides
  Értéke: 2.000 Ft
 
Soó-berkenye - Sorbus sooi
  Értéke: 10.000 Ft
 
Sömörös kosbor - Orchis ustulata
  Értéke: 10.000 Ft
 
Speta-csillagvirág - Scilla spetana
  Értéke: 10.000 Ft
 
Steven-boglárka - Ranunculus strigulosus
  Értéke: 5.000 Ft
 
Sugaras zsoltina - Serratula radiata
  Értéke: 5.000 Ft
 
Sugárkankalin - Primula elatior
  Értéke: 10.000 Ft
 
Sulyoktáska - Aethionema saxatile
  Értéke: 5.000 Ft
 
Sulyom - Trapa natans
  Értéke: 2.000 Ft
 
Sűrű csetkáka - Eleocharis carniolica
  Értéke: 2.000 Ft
 
Sűrűlevelű békaszőlő - Groenlandia densa
  Értéke: 2.000 Ft
 
Szakállas orbáncfű - Hypericum barbatum
  Értéke: 5.000 Ft
 
Szálkás árvalányhaj - Stipa bromoides
  Értéke: 5.000 Ft
 
Szalmagyopár - Helichrysum arenarium
  Értéke: 2.000 Ft
 
Szártalan bábakalács - Carlina acaulis
  Értéke: 2.000 Ft
 
Szártalan csűdfű - Astragalus exscapus
  Értéke: 5.000 Ft
 
Szártalan kankalin - Primula vulgaris
  Értéke: 2.000 Ft
 
Szarvas hagyma - Allium carinatum
  Értéke: 2.000 Ft
 
Széleslevelű gyapjúsás - Eriophorum latifolium
  Értéke: 5.000 Ft
 
Széleslevelű nőszőfű - Epipactis helleborine
  Értéke: 5.000 Ft
 
Széleslevelű ujjaskosbor - Dactylorhiza majalis
  Értéke: 10.000 Ft
 
Szent László-tárnics - Gentiana cruciata
  Értéke: 10.000 Ft
 
Szentendrei rózsa - Rosa sancti-andreae
  Értéke: 10.000 Ft
 
Szennyes ínfű - Ajuga laxmannii
  Értéke: 10.000 Ft
 
Szibériai nőszirom - Iris sibirica
  Értéke: 10.000 Ft
 
Sziki ballagófű - Salsola soda
  Értéke: 5.000 Ft
 
Sziki boglárka - Ranunculus lateriflorus
  Értéke: 2.000 Ft
 
Sziki kocsord - Peucedanum officinale
  Értéke: 2.000 Ft
 
Sziki lórom - Rumex pseudonatronatus
  Értéke: 10.000 Ft
 
Sziki varjúháj - Sedum caespitosum
  Értéke: 2.000 Ft
 
Sziklai benge - Rhamnus saxatilis
  Értéke: 10.000 Ft
 
Sziklai borkóró - Thalictrum foetidum
  Értéke: 5.000 Ft
 
Sziklai gyöngyvessző - Spiraea media
  Értéke: 5.000 Ft
 
Sziklai nefelejcs - Myosotis stenophylla
  Értéke: 2.000 Ft
 
Sziklai repcsény - Erysimum crepidifolium
  Értéke: 2.000 Ft
 
Sziklai ternye - Aurinia saxatilis
  Értéke: 5.000 Ft
 
Színes békaszőlő - Potamogeton coloratus
  Értéke: 2.000 Ft
 
Szirti búzavirág - Centaurea montana subsp. mollis
  Értéke: 10.000 Ft
 
Szíveslevelű gubóvirág - Globularia cordifolia
  Értéke: 10.000 Ft
 
Szőke oroszlánfog - Leontodon incanus
  Értéke: 10.000 Ft
 
Szőrös baraboly - Chaerophyllum hirsutum
  Értéke: 5.000 Ft
 
Szőrös nyír - Betula pubescens
  Értéke: 10.000 Ft
 
Szúnyoglábú bibircsvirág - Gymnadenia conopsea
  Értéke: 5.000 Ft
 
Szúrós csodabogyó - Ruscus aculeatus
  Értéke: 5.000 Ft
 
Szürke bogáncs - Carduus glaucus
  Értéke: 10.000 Ft
 
Szürke poloskamag - Corispermum canescens
  Értéke: 2.000 Ft
 
Szürke veronika - Pseudolysimachion incanum
  Értéke: 10.000 Ft
 
Szürkés ördögszem - Scabiosa canescens
  Értéke: 5.000 Ft
 
Szürkés sás - Carex canescens
  Értéke: 5.000 Ft
 
Tallós-nőszőfű - Epipactis tallosii
  Értéke: 10.000 Ft
 
Tarka búzavirág - Centaurea triumfettii subsp. albigera
  Értéke: 5.000 Ft
 
Tarka kosbor - Orchis tridentata
  Értéke: 10.000 Ft
 
Tarka lednek - Lathyrus venetus
  Értéke: 2.000 Ft
 
Tarka nádtippan - Calamagrostis varia
  Értéke: 2.000 Ft
 
Tarka nőszirom - Iris variegata
  Értéke: 5.000 Ft
 
Tarka nyúlfarkfű - Sesleria albicans
  Értéke: 2.000 Ft
 
Tarka sáfrány - Crocus reticulatus
  Értéke: 10.000 Ft
 
Tátrai hölgymál - Hieracium bupleuroides
  Értéke: 5.000 Ft
 
Tavaszi görvélyfű - Scrophularia vernalis
  Értéke: 2.000 Ft
 
Tavaszi hérics - Adonis vernalis
  Értéke: 2.000 Ft
 
Tavaszi tőzike - Leucojum vernum
  Értéke: 2.000 Ft
 
Tekert csüdfű - Astragalus contortuplicatus
  Értéke: 10.000 Ft
 
Teleki-virág - Telekia speciosa
  Értéke: 10.000 Ft
 
Téltemető - Eranthis hyemalis
  Értéke: 5.000 Ft
 
Tengerparti szittyó - Juncus maritimus
  Értéke: 2.000 Ft
 
Terpedt koronafürt - Coronilla vaginalis
  Értéke: 10.000 Ft
 
Tisza-parti margitvirág - Leucanthemella serotina
  Értéke: 2.000 Ft
 
Tóalma - Ludwigia patustris
  Értéke: 5.000 Ft
 
Tompalevelű békaszőlő - Potamogeton obtusifolius
  Értéke: 10.000 Ft
 
Tornai ternye - Alyssum montanum subsp. brymii
  Értéke: 10.000 Ft
 
Tömött zabfű - Avenula compressa
  Értéke: 2.000 Ft
 
Törpemandula - Prunus tenella (Amygdalus nana)
  Értéke: 10.000 Ft
 
Töviskés sás - Carex echinata
  Értéke: 5.000 Ft
 
Tőzegáfonya - Vaccinium oxycoccos
  Értéke: 10.000 Ft
 
Tőzegeper - Potentilla palustris
  Értéke: 10.000 Ft
 
Tőzegkáka - Rhynchospora alba
  Értéke: 5.000 Ft
 
Turbánliliom - Lilium martagon
  Értéke: 2.000 Ft
 
Tündérfátyol - Nymphoides peltata
  Értéke: 2.000 Ft
 
Tündérfürt - Aruncus dioicus
  Értéke: 2.000 Ft
 
Vajszínű atracél - Anchusa ochroleuca
  Értéke: 5.000 Ft
 
Vastaggallyú körte (Gyapjas körte) - Pyrus nivalis
  Értéke: 10.000 Ft
 
Vékony gyapjúsás - Eriophorum gracile
  Értéke: 5.000 Ft
 
Vékonyszárú palástfű - Alchemilla filicaulis
  Értéke: 5.000 Ft
 
Vetővirág - Sternbergia colchiciflora
  Értéke: 10.000 Ft
 
Vidrafű - Menyanthes trifoliata
  Értéke: 10.000 Ft
 
Vitézkosbor - Orchis militaris
  Értéke: 10.000 Ft
 
Vitézvirág - Anacamptis pyramidalis
  Értéke: 10.000 Ft
 
Vízi aggófű - Senecio aquaticus
  Értéke: 2.000 Ft
 
Vízparti deréce - Chamaenerion dodonaei
  Értéke: 2.000 Ft
 
Völgycsillag - Astrantia major
  Értéke: 2.000 Ft
 
Vörös áfonya - Vaccinium vitis-idaea
  Értéke: 10.000 Ft
 
Vörösbarna nőszőfű - Epipactis atrorubens
  Értéke: 10.000 Ft
 
Vöröses hagyma - Allium marginatum
  Értéke: 10.000 Ft
 
Zalai bükköny - Vicia oroboides
  Értéke: 5.000 Ft
 
Zergeboglár - Trollius europaeus
  Értéke: 10.000 Ft

Zöldes kígyókapor - Silaum peucedanoides
  Értéke: 5.000 Ft
 
Zöldes sarkvirág - Platanthera chlorantha
  Értéke: 5.000 Ft
 
Zöldike - Coeloglossum viride
  Értéke: 5.000 Ft
 
Zöldvirágú körtike - Pyrola chlorantha
  Értéke: 5.000 Ft

01/17/14

2014